Ramowy plan dnia

6.00 – 7.45

schodzenie się dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, praca indywidualna z dzieckiem lub zespołem o charakterze obserwacyjnym i wychowawczym, gry i zabawy dydaktyczne, zabawy z udziałem nauczyciela

7. 45 – 8.00

przygotowanie do śniadania (czynności higieniczne)

8.30 – 9.00

śniadanie

9.00 – 9.15

czynności higieniczne

9.30 – 10.30

zajęcia dydaktyczne, programowe z całą grupą

10.30 – 11.00

II śniadanie

11.15 – 12.00

zajęcia dodatkowe, zabawy swobodne, spacer, zabawy na placu zabaw

12.30 – 13.00

obiad

13.30 – 14.00

odpoczynek po obiedzie

14.00 – 14.30

ciąg dalszy zajęć dydaktycznych i zajęć dodatkowych rozwijających kreatywność dzieci

14.30 - 15.00

podwieczorek

15.00 – 16.15

zabawy swobodne, zabawy na placu zabaw

16.30 – 17.00

II podwieczorek

17.00 - 18.00

zabawy swobodne, zabawy na placu zabaw, oczekiwanie na rodziców