Formularz zgłoszeniowy

  Wybierz przedszkole
  zaznacz do którego przedszkola chcesz zapisać dziecko

  Część A dane osobowe dziecka

  Część B szczegóły uczęszczania  Proszę zaznaczyć wybraną/wybrane opcje żywieniowe

  Część C informacje kontaktowe


  Oświadczenie rodziców/opiekunów o zatrudnieniu:

  Część D dodatkowe

  UWAGA! Formularz wypełniają rodzice lub opiekunowie dziecka.

  Alior Bank Niepubliczne Przedszkole
  Numer rachunku: 62 2490 0005 0000 4530 8256 7403
  IBAN: PL62 2490 0005 0000 4530 8256 7403