Oferta zajęć

Dodatkowe zajęcia w Przedszkolu Niepublicznym „MAMMA MIA”

  1. Realizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
  2. Rewalidacja
  3. Terapia pedagogiczna
  4. Sensoplastyka oraz terapia ręki
  5. Zajęcia logopedyczne prowadzone przez neurologopedę w formie indywidualnej i grupowej
  6. Rytmika i śpiew
  7. Zajęcia taneczne
  8. Język angielski  (codziennie)
  9. Gimnastyka korekcyjna
  10. Spektakle teatralne

Wszystkie zajęcia są wliczone w pakiety i nie wymagają dodatkowej odpłatności.